Links

Foreningens første, oprindelige hjemmeside:
http://web.archive.org/web/20020811034112/http://www.hold-fast.dk

Folketingets EU-oplysning:
http://www.eu-oplysningen.dk

Eurostat:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home

Forskellige ekspert-redegørelser omkring euroen og en dansk overgang fra kroner til euro:
http://www.eu-oplysningen.dk/emner/euro/Afstemning/Ekspertrapporter

Dokumenter om euroen, herunder MF'eres spørgsmål omkring euroen - og ministerens svar:
http://www.eu-oplysningen.dk/emner/euro/Dokumenter

Høring om euroen 22. januar 2009:
http://www.eu-oplysningen.dk/emner/euro/hoering

Euro-landene:
http://www.eu-oplysningen.dk/emner/euro/Eurolande

Euro-sedler og -mønter:
http://www.eu-oplysningen.dk/emner/euro/Sedler_og_moenter

Euroens historie:
http://www.eu-oplysningen.dk/emner/euro/Historie

Forslag om at holde fast i kronen:
Forslag til folketingsbeslutning om at holde fast i kronen. Fremsat i Folketinget 12. maj 2000 af Frank Dahlgaard. Beslutningsforslaget anfører i de fyldige bemærkninger 29 gode grunde til at holde fast i kronen og altså stemme nej til at indføre euroen i Danmark:
http://webarkiv.ft.dk/?/Samling/19991/beslutningsforslag_oversigtsformat/B159.htm

Krisen og euroens fremtid (NOTAT-temanummer):
http://www.e-pages.dk/notat/57/

EU i grove træk (NOTAT-temanummer):
http://www.e-pages.dk/notat/59/

Finanskrisen (NOTAT-temanummer):
http://www.e-pages.dk/notat/3/

Lissabontraktaten (NOTAT-temanummer):
http://www.e-pages.dk/notat/8/