Forklar dig, Uffe!

For en fhv. udenrigsminister, bør der være grænser for tynde argumenter og letbenede betragtninger.

Af Frank Dahlgaard
September 2003

Debat-indlæg i Berlingske Tidende, september 2003:

Tre uger før den svenske folkeafstemning om euroen den 14. september 2003 skrev fhv. udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen i Berlingske, at svenskerne, når det kom til stykket, nok alligevel ville stemme ja til euroen. Trods meningsmålingerne, som pegede i retning af et nej.

Ellemann-Jensen begrundede sin vurdering med nogle forbløffende bemærkninger om, at svenskerne har tradition for at være mere rationelle end danskerne.

Det blev som bekendt et nej.

56 pct. af svenskerne stemte nej til euroen. Et klart større nej til euroen end ved den danske folkeafstemning i 2000. Nu er det så, jeg gerne vil høre, om Uffe Ellemann-Jensen fastholder sin opfattelse af svenskerne som mere rationelle og fornuftige end danskerne?

Sig noget, Uffe! Skriv noget, Uffe! Fortæl, begrund og forklar!

Forklar, hvorfor det er fornuftsbetonet, at svenskerne først stemmer ja til EU- og euro-medlemskab, som de gjorde i efteråret 1994, for derefter i 2003 at udskrive en folkeafstemning om et spørgsmål, som faktisk blev afgjort i 1994.

Realiteten er jo, at den svenske regering ved at udskrive euro-folkeafstemningen reelt brød EU's regler. Er det ansvarligt og fornuftsbetonet?

Da vi danskere i 1972 sagde ja til EF-medlemskab, var euroen ikke en del af EU-medlemskabet, som den var, da svenskerne stemte i 1994. Derfor var det helt efter reglerne, at Danmark holdt en folkeafstemning om sagen, men i strid med reglerne, at svenskerne nu har gjort det.

Hvordan kan Uffe Ellemann-Jensen betegne svenskerne som mere ansvarlige og fornuftsbetonede end os, når man betænker, at Sverige under hele den kolde krig har kørt på frihjul som "neutralt land", mens Danmark bekendte kulør og var med i Vestens forpligtende NATO-samarbejde fra første færd?

Hvordan kan Uffe Ellemann fremhæve Sverige som et mere fornuftigt og ansvarligt land, når det kun var 52 pct. af svenskerne, som i 1994 sagde ja til EU-medlemskab, mens det var 63 pct. af danskerne, som i sin tid stemte ja til EU-medlemskab?

Mener Uffe Ellemann-Jensen virkelig, at det er mere fornuftigt at gøre, som svenskerne f.eks. har gjort på det energipolitiske område, nemlig først at bygge atomkraftværker for derefter tage en folkelig debat om sagen.

I 1980 udskriv de svenske politikere en folkeafstemning, som resulterede i et nej til de atomkraftværker, man allerede havde brugt milliarder på at bygge!

Hvor er fornuften i en sådan timing?

Og er det fornuftigt af de svenske politikere ikke at følge folkeafstemningens resultat? De svenske atomreaktorer kører jo stadig.

I Danmark tog vi først den folkelige debat om atomkraft, og da den viste massiv modstand, undlod vi at bygge A-kraft-værker.

Var det ufornuftigt, Uffe?

I Sverige svinger den svenske krones kurs fortsat frit, mens vi i Danmark frivilligt har låst valutakursen fast til euroen (men selv beholdt nøglen).

Er vi ufornuftige, Uffe?

Bør vi gøre som svenskerne og lade kronekursen svinge frit? Eller burde svenskerne ikke gøre som os?

Hvis der var sammenhæng i argumentationen hos de svenske euro-politikere, som jo har kritiseret den svingende valutakurs voldsomt, hvorfor skifter de så ikke over til en fastkurspolitik efter dansk mønster?

Hvorfor fortsætter de med en flydende kronekurs, som de har kæmpet imod? Hvor er fornuften og logikken i det?

Var det ikke under det danske EU-formandskab for et år siden, man fik banet vej for de østeuropæiske landes optagelse i EU? Og foregik det ikke ved et fredeligt og værdigt topmøde i København - i modsætning til det voldsprægede EU-topmøde, som tidligere fandt sted i Göteborg under svensk formandskab?

Hvorfor vil Uffe Ellemann-Jensen fremhæve svenskerne som mere fornuftsbetonede og ansvarlige, når kendsgerningerne viser, at vi danskere ikke er spor ringere end broderfolket i øst?

Der er mange spørgsmål, som trænger sig på, når man fremsætter letbenede påstande. Det bør en fhv. udenrigsminister afholde sig fra.

Det helt overordnede spørgsmål er, hvorfor den fhv. udenrigsminister sammen med den nuværende Europaminister, Bertel Haarder, med fuld styrke synger med på den falske melodi om danskerne som specielt bondske, indadvendte, negative og fremtidsangste?

Svenske vælgere er selvfølgelig fornuftige mennesker, men det er danske vælgere faktisk også.

Så stop venligst grammofonpladen fra Christiansborg med, at svenskerne er mere fornuftige og ansvarlige end vi danskere.

Hvor ville det være velgørende, hvis løse påstande hos en række toppolitikere blev afløst af seriøse argumenter. Vi har brug for en bedre debatkultur.

(Uffe Ellemann-Jensen har aldrig svaret på dette indlæg).