Euroens fordele og ulemper

Ni fordele og ni ulemper ved euroen.

September 2010
Fordele ved at have euroen som valuta:
 • 1. Ingen risiko for valutakursændringer inden for euro-området: Erhvervslivet slipper for usikkerheden ved at veksle hjemtjent valuta om til kroner, fordi kursen på euro kan ændre sig. Der er nemlig ingen kurs, når man har de samme penge.
 • 2. Ingen risiko for en dansk inflations- og devalueringspolitik i fremtiden.
 • 3. Ingen spekulation mod kronen, fordi den jo afskaffes og erstattes med euroen.
 • 4. Måske lidt lavere rente.
 • 5. Lettere at sammenligne priser, når de opgøres i samme mønt.
 • 6. Intet besvær og ingen udgifter ved at veksle penge i euro-området.
 • 7. Måske en lidt større udenrigshandel (eksport og import).
 • 8. Større konkurrence og dermed lidt lavere priser på længere sigt.
 • 9. Mulighed for større indflydelse på EU's økonomiske politik.
Ulemper ved at have euroen som valuta:
 • 1. Euro-området er ikke et optimalt valutaområde, fordi der ikke er noget fælles arbejdsmarked mellem euro-landene på grund af de mange forskellige sprog (i modsætning til i USA).
 • 2. Ingen mulighed for at føre en selvstændig valutapolitik og pengepolitik til gavn for beskæftigelse og økonomisk udvikling. I en nødsituation kan et euro-land ikke devaluere.
 • 3. Euro-systemet er ufleksibelt. Der er kun én valutakurs og én rente i hele euro-området, men landene kan være i en forskellig konjunkturfase og derfor kan nogle lande have brug for en højere rente og andre for en lavere rente.
 • 4. Ingen større valutaunion har hidtil overlevet uden en politisk union med central styring, altså en fælles regering. Der er bl.a. behov for samordning af euro-landenes finanspolitik.
 • 5. Euro-lande med offentlige underskud kan pålægges bøder.
 • 6. Risiko for svag og ustabil euro, hvis ét eller flere euro-lande kører med store underskud (som f.eks. Grækenland og de andre "PIIGS-lande). Dét kan give problemer i hele eurozonen.
 • 7. Euroen fører hurtigere til ens lønninger, skatter og sociale ydelser i hele området.
 • 8. En overgang fra kroner til euro er kostbar, fordi alle pengeautomater m.m. skal udskiftes.
 • 9. Der er risiko for et prishop (og dermed fald i reallønnen), når kronen erstattes med euroen.